با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

عارضه شتر گربه در پسته و راهکارهای کاهش آن

محلولپاشی‌های بهاره از ابتدای تشکیل میوه تأثیر قابل‌توجهی در رشد هماهنگ خوشه بر عهده دارند. ناگفته نماند که در این رابطه تغذیه درختان در مراحل مختلف رشدی سال قبل، شرایط محیطی مطلوب هنگام گرده‌افشانی و نوسانات دمایی ابتدای سال نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود صفات خوشه و میوه خواهند داشت.

تقویم غذایی محلولپاشی زیر در مرحله رشدی ابتدای تشکیل میوه به عنوان یک برنامه جامع و عمومی در باغات پسته، دارای بازخوردهای جالب‌توجهی بوده و به باغداران عزیز پیشنهاد میشود.

مرحله بعد از ارزنی و توجه به اسیدآمینه و کلات کلسیم:

همراه با درشت‌تر شدن میوه و تاثیر قابل توجه عصاره جلبک و اهمیت ماکروالمنت‌ها و ریزمغذی روی:

بعد از لوبیایی شدن و اهمیت عناصر ریزمغذی و نیز ماکروالمنت‌ها NPK:

  • سوپرسوئینگ نیم در هزار + فرتریکس۲۰.۲۰.۲۰ یک در هزار + یاوران صابون یونی و رکتیفایر