با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

سیویکا ۱۲-۵-۷

سیویکا ۱۲-۵-۷

SeaWeeKa

عناصر

, , , , , ,

بسته بندی

برند

تجزیه ضمانت شده (W/V)

 نیتروژن کل  Nitrogen (N) tot 7.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 5.0%
 پتاسیم محلول در آب Potassium (k2o) Soluble 12.0%
 آهن محلول  Iron (Fe) Solube 0.5%
 آمینو اسید  Amino Acid 2.5%
 عصاره جلبک  Seaweed Extract (SW) 25.0%
 آلجینیک اسید  Alginic Acid 4.0%
 ماده آلی  Organic Materials 20.0%

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
محصولات زراعی  ۱ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۰.۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول فصل رشد

 

توضیحات

  • فعال کننده رشد رویشی و زایشی
  • افزایش دهنده ریشه زایی و جوانه زنی
  • افزایش دهنده مقاومت گیاه در استرس های محیطی
  • افزایش دهنده میزان بهره وری و کیفیت محصول
  • حاوی هورمون های طبیعی، آنزیم ها، ویتامین ها، آمینواسیدهای ضروری و پلی ساکاریدها

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.