با استفاده از نهاده های باکیفیت، سلامت محصولات خود را تضمین کنید

محصولات جدید جنوبگان

کودهای محلولپاشی

کود هیومیسول جنوبگان

کودهای آبیاری

کودهای خاکی و چالکود

کودهای خانگی

یاورها

انواع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی

دسترسی به کشاورزی پایدار و پیشرفته، متکی به تحقیقات و کاربرد اصول علمی می باشد تا ضمن افزایش کمی و کیفی محصولات، از منابع در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده گردد. توصیه اصولی کودهای شیمیایی مورد نیاز میسر نخواهد بود مگر با شناخت وضعیت گیاه، خاک و آب. بنابراین در اولین گام، کشاورزان و باغداران باید اطلاعات کاملی از کیفیت آب و خاک و نیز وضعیت سبز گیاه از نظر میزان عناصر غذایی موجود داشته باشند تا بتوانند برنامه کودی مناسبی را جهت استفاده اصولی از این منابع اجرا نمایند.

کود هیومیسول جنوبگان

هیومیسول HumiSol

- موثر در رشد و توسعه ریشه گیاه

کود اوره فسفات جنوبگان

اوره فسفات Urea Phosphate

- حاوی ۴۴% فسفر قابل جذب

کود فروت ست جنوبگان

فروت ست Fruitset

- تقویت کننده جوانه زنی و رشد لوله گیاه

کود فرتریکس 10-52-10 جنوبگان

فرتریکس ۱۰-۵۲-۱۰ FerTrix 10-52-10

- استارتر عالی جهت ابتدای فصل رشد