کودهای محلولپاشی

تغذیه برگی و محلولپاشی، سریعترین راه جهت رساندن مواد غذایی به گیاهان است
در مراحل حساس رشد گیاه و در زمانی که امکان تامین مواد غذایی از… بیشتر

کودهای آبیاری

تجربه و بررسی های علمی بین المللی ثابت
نموده است که یکی از موثرترین روش های
تغذیه ی گیاهان، تامین مواد غذایی از طریق
آبیاری می باشد… بیشتر

کودهای خاکی و چالکود

عمومی ترین روش کوددهی به گیاهان بصورت چالکود و دستپاش می باشد. کودهای گرانول و مصرف خاکی جنوبگان با فرمولاسیون های تخصصی مختلف… بیشتر

کودهای خانگی

تغذیه مناسب گیاهان آپارتمانی و گلدانهای
زینتی یکی از اصول مهم نگهداری طولانی
مدت آنها می باشد. کودهای خانگی این
مجموعه با روش استفاده آسان… بیشتر

یاورها

در دسترس نبودن آب مناسب و با کیفیت
جهت محلولپاشی کودها و سموم اغلب
منجر به کاهش تاثیر آنها می گردد. یاورهای
محلولپاشی جنوبگان ضمن اصلاح… بیشتر

انواع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی

دسترسی به کشاورزی پایدار و پیشرفته، متکی به تحقیقات و کاربرد اصول علمی می باشد تا ضمن افزایش کمی و کیفی محصولات، از منابع در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده گردد. توصیه اصولی کودهای شیمیایی مورد نیاز میسر نخواهد بود مگر با شناخت وضعیت گیاه، خاک و آب. بنابراین در اولین گام کشاورزان و باغداران باید اطلاعات کاملی از کیفیت آب و خاک و نیز وضعیت سبز گیاه از نظر میزان عناصر غذایی موجود داشته باشند تا بتوانند برنامه کودی مناسبی را جهت استفاده اصولی از این منابع اجرا نمایند.