با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

آمینوگان SP

Aminogun SP

عناصر

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده

آمینو اسید Amino acid 80.0%

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۲۵ تا ۰/۵ کیلو در
هزار لیتر آب
۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد ۱ نوبت قبل و ۱ نوبت بعد از گلدهی
محصولات زراعی ۰/۵ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد ۱ نوبت قبل و ۱ نوبت بعد از گلدهی
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

  • حاوی ۱۸ نوع آمینواسید ضروری قابل جذب به فرم L
  • افزایش دهنده مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی
  • افزایش دهنده میوه دهی و بهبود کیفیت میوه
  • کاهش دهنده تلفات نشاء
  • بهبود دهنده جوانه زنی و رشد رویشی

 

 

 

 

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.