صابون محلولپاشی یونی

صابون محلولپاشی یونی

Ionic Surfactant

 • اطلاعات بیشتر
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

۰/۵ لیتری, ۱ لیتری, ۱۰ لیتری, ۲۰ لیتری, ۴ لیتری, ۵ لیتری

برند

جنوبگان

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی همراه با سموم یاد کودها ۱ لیتر در هزار لیتر آب
محلولپاشی جهت شستن گیاه و کنترل آفات ۲ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات

توضیحات

 • مرطوب کننده و پخش کننده کودهای محلولپاشی و سموم روی برگ و افزایش دهنده دوام آنها
 • جلوگیری کننده از ایجاد حالت ذره بینی قطرات کود و سم، بر روی سطح برگ
 • افزایش دهنده قدرت تنفس و فتوسنتز با پاکسازی گرد و غبار از سطح برگ
 • نگهدارنده کودها و سموم بر روی گیاهان و افزایش عملکرد آنها
 • کاهش دهنده جمعیت شته، پسیل و کنه از طریق پلاسمولیزاسیون
 • pH کنترل شده جهت پیشگیری از هیدرولیز سموم و کودها و سوختگی برگ
 • محتوی سورفکتانت یونی، سازگار با محیط زیست (فاقد مواد مضر برای گیاه)
 • حاوی فسفر و پتاسیم جهت تقویت عمومی گیاهان

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • این صابون صرفاً مصرف کشاورزی دارد، از استفاده آن برای شستشوی دست و سایر مصارف بهداشتی جداً خودداری شود.
 • از اختلاط مستقیم صابون با کود یا سم خودداری شود و پس از انحلال کامل کود و یا سم در مخزن سمپاش، صابون را اضافه نمایید.