با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

زینکاسول

ZincaSol SC

کلات آهن EDDHA

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده (W/V)

روی کل Zinc (Zn) tot 70.0%

دستورالعمل مصرف

 

محلولپاشی باغات ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب در زمان تورم جوانه ها و بعد از
برداشت محصول و در صورت کمبود
روی، طی دوره رشد
زراعت ۱ لیتر در هکتار قبل از گل آذین و در صورت کمبود روی، طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
بذرمال برنج، ذرت، حبوبات ۱ لیتر جهت ۲۰۰ کیلو بذر جهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت

توضیحات

  • منبع غنی روی قابل جذب بصورت میکرونیزه
  • بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصول با تقویت سنتز اسیدهای نوکلئیک و افزایش متابولیسم اکسین و فعالیت آنزیم‌ها
  • جذب بالا و رفع سریع کمبود روی
  • برطرف کننده کلروز، کوچک ماندن و باریک شدن برگ های جوان و افزایش دهنده رشد شاخه‌ها
  • افزایش دهنده تلقیح و خوشه‌بندی
  • جلوگیری‌کننده از ریزش جوانه‌ها و گل‌ها
  • سهولت مصرف و قابلیت اختلاط بالا با کودها و سموم دیگر

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.