پتاسل

پتاسل

PotaSol SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

پتاسیم, گوگرد

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۹۳۳۲۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble51.0%
گوگردSulfur (SO3)46.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری و خاکیباغات۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
زراعت۸۰ تا ۱۰۰ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
محلولپاشیباغات۲ کیلو در هزار لیتر آب۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
زراعت۱ تا ۲ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • تامین همزمان پتاسیم و گوگرد در تمامی مراحل رشد خصوصا مراحل پایانی رشد میوه ها
 • بهبود کیفی محصولات کشاورزی
 • موثر در پیش رسی محصولات و تجمع قند در آنها
 • افزایش دهنده مقاومت گیاهان و محصولات نسبت به تنش های محیطی
 • pH اسیدی با قابلیت جذب بالا
 • کمترین میزان کلر
 • حلالیت بالا و مناسب جهت محلولپاشی و استفاده در سیستم های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط