میکرو ریز مغذی

میکرو ریز مغذی

MICRO SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, روی, مس, منگنز, مولیبدن, نیتروژن

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۰۶۳۷۲

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot7.0%
آهنIron (Fe)7.0%
رویZinc (Zn)4.0%
منگنزManganese (Mn)3.5%
مسCopper (Cu)1.0%
مولیبدنMolybdenum (Mo)0.003%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاریباغات۲۰ تا ۲۵ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت از ابتدای دوره رشد
زراعت۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت از ابتدای دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت از ابتدای دوره رشد
خاکی و چالکودباغات۶۰ تا ۸۰ کیلو در هکتارکوددهی زمستانه
زراعت۴۰ تا ۶۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۴۰ تا ۶۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان
 • دارای درصد مناسب ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
 • تاثیر بالا بدلیل درصد مناسب عناصر ریز مغذی در تلقیح و سوخت و ساز مواد پروتئینی و قندی
 • موثر در افزایش عملکرد گیاه و کیفیت محصول کشاورزی
 • افزایش دهنده فتوسنتز و سنتز هورمون های رشد بدلیل وجود آهن و روی بالا در فرمولاسیون
 • حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستم های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط