فرتریکس ۲۰-۲۰-۲۰

فرتریکس ۲۰-۲۰-۲۰

FerTrix 20-20-20 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, روی, فسفر, فولویک اسید, مس, منگنز, نیتروژن, هیومیک اسید, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۵۳۷۸۰

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot20.0%
نیتروژن به فرم آمونیومAmmoniacal Nitrogen4.3%
نیتروژن به فرم اورهUrea Nitrogen11.12%
نیتروژن به فرم نیتراتهNitrate Nitrogen4.58%
فسفر قابل استفادهPhosphate (P2O5) ava20.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble20.0%
آهن محلولIron (Fe)0.1%
روی محلولZinc (Zn)0.05%
منگنز محلولManganese (Mn)0.03%
مس محلولCopper (Cu)0.003%
آمینو اسیدAmino Acid2.0%
فولویک اسیدFulvic Acid0.5%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاریباغات۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد
زراعت۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • کودی کامل با نسبت متعادل عناصر ازت، فسفر و پتاسیم
 • حاوی عناصر میکرو
 • دارای اسیدهای آلی جهت بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان
 • قابل مصرف جهت تمامی کشت های زراعی و باغی
 • حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستم‌های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط