فرتریکس ۱۰-۵۲-۱۰

فرتریکس ۱۰-۵۲-۱۰

FerTrix 10-52-10 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۱۸۲۲۸

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot10.0%
نیتروژن به فرم آمونیومAmmoniacal Nitrogen7.2%
نیتروژن به فرم اورهUrea Nitrogen2.65%
نیتروژن به فرم نیتراتهNitrate Nitrogen0.15%
فسفر قابل استفادهPhosphate (P2O5) ava52.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble10.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاریباغات۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتاردر ابتدای فصل رشد
زراعت۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتاردر ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۲۰ تا ۲۵ کیلو در هکتاردر ابتدای فصل رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی ۵۲ % فسفر قابل جذب به همراه ۲۰ % ازت و پتاسیم
 • استارتر کامل جهت ابتدای فصل رشد
 • افزایش دهنده ریشه زایی و گل‌دهی در گیاهان
 • حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستم‌های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط