با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

پیکاسول (فسفیت پتاسیم)

PhiKaSol SL

کلات آهن EDDHA

,

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده (W/V)

پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 50.0%
فسفر phosphate (P2O5) 50.0%

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۱ لیتر در هکتار ۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
بذرمال برنج، ذرت، حبوبات ۱ لیتر جهت ۲۰۰ کیلو بذر جهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت
آبیاری کلیه محصولات کشاورزی ۶ تا ۱۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

  • حاوی فسفیت پتاسیم با بالاترین درصد فسفر و پتاسیم
  • جذب سریع از طریق برگ بدلیل اندازه کوچکتر مولکول فسفیت نسبت به فسفات
  • توصیه شده برای تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت گیاه در مقابل گموز، سفیدک دروغی، بوته میری و پوسیدگی ریشه
  • بهبود دهنده تغذیه گیاه با خاصیت قارچ کشی بصورت همزمان
  • بهبود دهنده کیفیت و رنگ آوری میوه ها
  • یکنواخت سازی و پیش‌رس نمودن محصول

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.