چلابور

چلابور

ChelaBor SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

بر, نیتروژن

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۸۶۵۱۰

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 6.5%
بر کلاته با اتانول آمین Boron (B) chelated 14.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب در زمان تورم جوانه ها و بعد از برداشت محصول
محصولات زراعی ۱ لیتر در هکتار قبل از گل آذین و ۲ نوبت در طول دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت طی دوره رشد به فاصله ۱ ماه

توضیحات

توضیحات

 • افزایش درصد قند در محصولات زراعی و باغی
 • تنظیم و هدایت آب و شیره گیاهی در گیاه
 • کمک به جذب کلسیم و پتاسیم
 • افزایش و استحکام گل و میوه
 • تاثیر مستقیم در تقسیم سلولی، پایداری و تشکیل جوانه‌ها و شکوفه‌ها
 • توصیه شده برای کلیه گیاهان خصوصا محصولات بر دوست مانند چغندر قند، نیشکر، آفتابگردان، سویا، سیب زمینی، گوجه فرنگی، کاهو و درختان میوه

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.