با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

کلسیم ۱۴

Calcium 14 SL

عناصر

بسته بندی

,

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده (W/V)

کلسیم محلول Calcium (CaO) sol 14.0%

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی  ۲ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

  • برطرف کننده سریع کمبود کلسیم در گیاه
  • افزایش دهنده استحکام دیواره سلولی
  • افزایش دهنده قابلیت انبارداری محصولات
  • جلوگیری کننده از چروکیدگی و بدشکل شدن برگ ها
  • افزایش دهنده کیفیت میوه

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.