اوره فسفات ۰-۴۴-۱۸

اوره فسفات ۰-۴۴-۱۸

Urea Phosphate 18-44-0 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, نیتروژن

بسته بندی

۲۵ کیلویی (کریستال)

شماره ثبت ماده کودی

۹۹۹۰۲

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

ازت کل Nitrogen (N) tot 18.0%
فسفر قابل جذب Phosphate (P2O5) ava 44.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری محصولات باغی ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم در هکتار در ابتدای فصل رشد
محصولات زراعی ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار در ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم در هکتار در ابتدای فصل رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی ۴۴% فسفر قابل جذب
 • pH کاملاً اسیدی
 • بهترین استارتر برای گیاهان با توجه به حضور ۱۸% ازت در کنار فسفر بالا
 • افزایش دهنده ریشه زایی و گل‌دهی در گیاهان
 • حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستم های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات قلیایی و ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.