فرتریکس ۳۰-۵-۱۵

فرتریکس ۳۰-۵-۱۵

FerTrix 15-5-30 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۰۷۸۷۷

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 15.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 5.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 30.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

  آبیاری                    باغات   ۳۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار   ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
                  زراعت   ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار                       ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای   ۲۵ تا ۳۵ کیلو در هکتار   ۲ تا ۳ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت

توضیحات

توضیحات

 • حاوی پتاسیم بالا با نسبت مناسب عناصر ماکرو جهت دوران رشد میوه
 • کاملا محلول در آب و مناسب سیستم‌های نوین آبیاری
 • فرمول ویژه جهت مصرف در زمان درشت شدن میوه
 • توصیه شده جهت کلیه گیاهان باغی و زراعی خصوصا محصولات گلخانه‌ای

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.