های پتاس + میکرو ۳۰-۰-۱۰

های پتاس + میکرو ۳۰-۰-۱۰

High Potash + Micro 10-0-30 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, روی, عصاره جلبک, فولویک اسید, مس, منگنز, نیتروژن, هیومیک اسید, پتاسیم

بسته بندی

۱ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۴۴۸۱۱

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 10.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 30.0%
آهن کلاته Iron (Fe) chelated 1.4%
روی کلاته Zinc (Zn) chelated 1.0%
منگنز کلاته Manganese (Mn) chelated 0.7%
مس کلاته Copper (Cu) chelated 0.2%
آمینو اسید Amino Acid 1.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 0.5%
هیومیک اسید Humic Acid 0.1%
عصاره جلبک Seaweed Extract 0.1%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
محصولات زراعی ۱ تا ۲ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب ۲ نوبت طی دوره رشد
آبیاری محصولات باغی ۱۰ تا ۱۲ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
محصولات زراعی ۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار ۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی میزان قابل توجه از عناصر ریز مغذی بصورت کلات شده
 • دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
 • مقاوم سازی گیاه در مقابل تنش های محیطی
 • پایداری بالای فرمولاسیون در pH های قلیایی
 • حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
 • حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
 • برطرف کننده سریع کمبود عناصر میکرو
 • قابل مصرف جهت اغلب کشت های زراعی و باغی به صورت محلولپاشی و آبیاری

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.