های پتاس + میکرو ۳۰-۰-۱۰

های پتاس + میکرو ۳۰-۰-۱۰

High Potash + Micro 10-0-30 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, روی, عصاره جلبک, فولویک اسید, مس, منگنز, نیتروژن, هیومیک اسید, پتاسیم

بسته بندی

۱ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۴۴۸۱۱

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot10.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble30.0%
آهن کلاتهIron (Fe) chelated1.4%
روی کلاتهZinc (Zn) chelated1.0%
منگنز کلاتهManganese (Mn) chelated0.7%
مس کلاتهCopper (Cu) chelated0.2%
آمینو اسیدAmino Acid1.0%
فولویک اسیدFulvic Acid0.5%
هیومیک اسیدHumic Acid0.1%
عصاره جلبکSeaweed Extract0.1%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
محصولات زراعی۱ تا ۲ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب۲ نوبت طی دوره رشد
آبیاریمحصولات باغی۱۰ تا ۱۲ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
محصولات زراعی۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی میزان قابل توجه از عناصر ریز مغذی بصورت کلات شده
 • دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
 • مقاوم سازی گیاه در مقابل تنش های محیطی
 • پایداری بالای فرمولاسیون در pH های قلیایی
 • حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
 • حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
 • برطرف کننده سریع کمبود عناصر میکرو
 • قابل مصرف جهت اغلب کشت های زراعی و باغی به صورت محلولپاشی و آبیاری

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط