فروت ست

فروت ست

Fruitset SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, بر, روی, عصاره جلبک, فولویک اسید, نیتروژن

بسته بندی

۱ لیتری, ۲۰ لیتری, ۵ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۶۷۰۵۸۱

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کلNitrogen (N) tot7.0%
روی کلاتهZinc (Zn) chelated5.0%
بر کلاتهBoron (B) chelated2.0%
آمینو اسیدAmino Acid2.0%
فولویک اسیدFulvic Acid0.5%
عصاره جلبکSeaweed Extract0.5%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آبدر زمان تورم جوانه ها و بعد از برداشت محصول
محصولات زراعی۱ تا ۲ لیتر در هکتارقبل از گل آذین

توضیحات

توضیحات

 • حاوی عناصر ضروری ازت، روی و بر جهت تلقیح و خوشه بندی بهتر
 • حاوی آمینو اسید، عصاره جلبک و فولویک اسید جهت افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی
 • تقویت کننده جوانه زنی و رشد لوله گرده
 • محرک رشد و توسعه ریشه
 • افزایش دهنده استحکام سلول ها و مقاومت گیاه در مقابل تغییرات نامساعد جوی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط