آجودان

آجودان

Adjuvant

 • اطلاعات بیشتر
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

۰/۵ لیتری, ۱ لیتری

برند

جنوبگان

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی همراه با سموم یاد کودها ۲۵۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب
محلولپاشی جهت شستن گیاه و کنترل آفات ۵۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات

توضیحات

 • مرطوب کننده و پخش کننده کود و سم روی برگ و افزایش دهنده دوام آنها
 • افزایش دهنده توان تنفس و فتوسنتز با از بین بردن گرد و غبار سطح برگ
 • کاهش دهنده جمعیت شته، پسیل و کنه از طریق پلاسمولیزاسیون
 • بدون خطر و سازگار با محیط زیست گیاهی
 • دوز مصرف پایین با عملکرد بالا
 • حاوی مواد فعال غیر یونی .A.P.E و سازگار با کلیه سموم (خصوصا سیستمیک) و کودهای محلولپاشی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • این محصول صرفا مصرف کشاورزی دارد و از استفاده آن برای شستشوی دست و سایر مصارف بهداشتی جدا خودداری شود.
 • از اختلاط مستقیم آجودان با کود یا سم خودداری شود و پس از انحلال کامل کود و یا سم در مخزن سمپاش، آجودان را اضافه نمایید.