با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

اهمیت عناصر ریزمغذی

میکرو Micro nutrients = trace elements. حدود نیمی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان نظیر عناصر بور، منگنز، آهن، روی، مس، مولیبدن و… در دسته عناصر ریزمغذی یا میکروها قرار دارند که هیچ عنصر دیگری قابلیت جانشینی آنها را ندارد.

درخاک های قلیایی، عناصر غذایی وجود دارند اما گیاه قابلیت جذب آنها را ندارد و علائم کمبود را نشان میدهد. لذا مطلوب است به شیوه مناسب با استفاده از ترکیبات مناسب و اسیدی عناصر غذایی را دراختیار گیاه قرار دهیم.
گیاه در مقادیر بسیار کمی به عناصر ریزمغذی نیاز دارد. اما تامین این مقادیر کم جهت رشد و عملکرد گیاه بسیار لازم و ضروری است. هر یک از عناصر مذکور دارای نقش ویژه ای در گیاه می باشد و بایستی از کمبود این عناصر و توقف رشد گیاه جلوگیری کنیم.
به عنوان مثال در صورت کمبود عنصر بور، سرخشکیدگی جوانه ها و کاهش تشکیل گل و میوه رخ می دهد. در اثر کمبود عناصری نظیر آهن، منگنز و روی، کلروز و زردی برگ گیاهان قابل رویت است. مولیبدن هم در چرخه نیتروژن و تبدیل فرم نیترات به فرم قابل استفاده و جذب آن در گیاهان نقش مهمی را ایفا میکند.
از علل اصلی کمبود ریزمغذیها در گیاهان میتوان از عدم جذب این عناصر در اراضی قلیایی کشور همراه با کمبود شدید مواد آلی خاک نام برد.

با محصولات جنوبگان میتوانید نیاز گیاه خود را به این عناصر تامین نمایید:

محصولات میکرو یا ریزمغذی جنوبگان
سوپر سوئینگ (فرم کلاته و مصارف محلولپاشی)
میکروریزمغذی (مصارف آبیاری)
میکروگان ( مصارف چالکود و خاکی )
سوسپانسیون ۲، ۳ و ۴ (کاملاً اسیدی)