اهمیت عناصر ریزمغذی

میکرو ( Micro nutrients = trace elements ) حدود نیمی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان نظیر عناصر بور، منگنز، آهن، روی، مس، مولیبدن و… در دسته ریزمغذی یا میکرو ها قرار دارند که هیچ عنصر دیگری قابلیت جانشینی آنها را ندارد..گیاه در مقادیر بسیار کمی به این عناصر نیاز دارد اما تامین این مقادیر […]