ردوسار

ردوسار

ReduSAR SC

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فولویک اسید, کلسیم

بسته بندی

۱۰ لیتری, ۵ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۳۷۳۱۸

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

فولویک اسید Fulvic Acid 12.0%
کلسیم کلاته Calcuim (CaO) chelated 8.0%
ماده آلی Organic Materials 35.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری باغات ۱۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
زراعت ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله یک ماه

توضیحات

توضیحات

 • کاهش دهنده شوری خاک، SAR و ESP
 • آزادسازی یون سدیم و کمک به آبشویی بهتر
 • اصلاح و بهبود ساختمان و دانه بندی خاک
 • بهبود دهنده ریشه زایی و جوانه زنی گیاهان
 • حاوی درصد بالای اسید های آلی و کلسیم
 • حلالیت بالا با دوز مصرف پایین

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است. قبل از مصرف با کارشناس مشورت شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه نمایید.