با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

پیکاسول مس

پیکاسول مس

Cu PhiKaSol SL

عناصر

, , ,

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 7.0%
فسفر کل Phosphate (P2O5) tot 25.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 16.0%
مس محلول Copper (Cu) 2.5%
مس کلاته Copper (Cu) chelated 1.0%

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصوات باغی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۱ لیتر در هکتار ۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد
آبیاری کلیه محصولات کشاورزی ۳ تا ۵ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

 • مناسب جهت رنگ آوری بهتر و بهبود کیفیت میوه ها
 • افزایش دهنده مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
 • کنترل کننده بیماری های قارچی گیاه به دلیل حضور یون مس در کنار فسفیت
 • افزایش دهنده فتوسنتز و کلروفیل در گیاه
 • افزایش دهنده مقدار پروتئین و فعالیت آنزیم های گیاهی
 • توسعه دهنده اسید های نوکلئیک در گیاه
 • بهبود دهنده فرایند انتقال انرژی در گیاه
 • افزایش میزان قند و نشاسته در گیاهان

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و در شرایط متعارف و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات مرتبط

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.