با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

میناسول کلسیم منیزیم
Calcium Magnesium Minasol SL

Calcium Magnesium Minasol SL

کلات آهن EDDHA

, , , ,

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده (W/V)

 

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 6.0%
کلسیم کلاته Calcium (CaO) chelated 10.0%
منیزیم کلاته Magnesium (MgO) chelated 3.0%
آمینو اسید Amino Acid 10.0%
قند الکل Sugar Alcohol 3.0%
ماده آلی Organic Matter 2.5%

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۱ لیتر در هزار لیتر آب در ابتدای دوره رشد
محصولات زراعی و جالیزی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

 • منبع غنی دو عنصر ضروری کلسیم و منیزیم
 • افزایش دهنده متابولیسم کربوهیدارت های موجود در گیاه
 • افزایش دهنده سطح روغن در دانه های روغنی
 • توسعه و بهبود فعالیت آنزیم ها و عملکرد گیاه
 • بهبود جذب و انتقال فسفر در گیاه و دانه گیاه
 • افزایش دهنده کلروفیل و فتوسنتز
 • بیشترین جذب کلسیم بدلیل کلاته شدن با آمینو اسید و قند الکل

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 •  دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و در شرایط متعارف و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.