IRON CHELATE

IRON CHELATE

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • دستورالعمل مصرف
  • احتیاط و هشدار

توضیحات

توضیحات

Iron EDDHSA

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن

شماره ثبت ماده کودی

۵۱۱۰۵

برند

Coquelicot

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

درختان میوه ۰ تا ۳۰ گرم برای نهالستان ها
۳۰ تا ۸۰ گرم برای درختان بالغ
مرکبات ۵ تا ۴۰ گرم برای درختان جوان
۵۰ تا ۱۲۰ گرم برای درختان بالغ
انگور و کیوی ۱۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت
محصولات زراعی ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار
سبزیجات ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه ای ۰٫۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار متر مربع
گیاهان زینتی ۱ تا ۳ گرم برای هر گیاه
محصولات هیدروپونیک ۱ تا ۱٫۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب

 

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است، قبل از مصرف با کارشناس مشورت کنید.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط را بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش کنید.
  • دور از تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری کنید.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
  • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف را مطالعه نمایید.