فرتریکس ۳۶-۱۲-۱۲

فرتریکس ۳۶-۱۲-۱۲

FerTrix 12-12-36 SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۱۸۳۵۱

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 12.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 12.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 36.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

  آبیاری                    باغات   ۳۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار   ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
                  زراعت   ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار                       ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای   ۲۵ تا ۳۵ کیلو در هکتار   ۲ تا ۳ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت

توضیحات

توضیحات

 • حاوی پتاسیم بالا با نسبت مناسب عناصر ماکرو
 • فرمول ویژه جهت مصرف در زمان درشت شدن میوه
 • کاملا محلول در آب و مناسب سیستم های نوین آبیاری
 • قابل استفاده بصورت آبیاری و محلولپاشی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.