با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

چگونه علائم کمبود ریزمغذی ها را در درختان میوه نظیر انار و مرکبات تشخیص دهیم؟

در شرایطی که مقادیر آهک و اسیدیته خاک بالا و از آب هایی با مقادیر بالای کربنات استفاده میشود، حلالیت ریزمغذی ها پایین بوده و درختان میوه دچار کمبود عناصر ریزمغذی می شود.

زردی یا کلروز در برگ ها:

کمبود عناصر ریزمغذی نظیر آهن، روی و منگنز موجب زردی یا کلروز بین رگبرگ ها به ویژه در برگ های جوان میشود.

ترک خوردگی میوه ها:

از جمله عناصری که کمبود آن موجب شکاف خوردن محصول انار میشود عنصر بور است.

تاخیر در بازشدن گل ها و جوانه های برگی:

در میان ریزمغذی ها کمبود عنصر روی یکی از مهمترین عوامل بروز رخداد فوق میشود.

کوتاه شدن فاصله میانگره ها:

کمبود عنصر روی یکی از عوامل مهم این عارضه می باشد.

پیشنهاد جنوبگان به منظور تامین ریزمغذی ها در درختان میوه

مقدار مصرف و انتخاب هر یک از محصولات بستگی به گیاه و نوع کمبود دارد.