با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

گزارش ویدیویی نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران دی 1401

گزارش تصویری نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران که در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار شد.