با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

هر آبیاری فرصتی است برای اصلاح خاک

سلام بر همگی کشاورزان و همراهان گرامی (هر آبیاری فرصتی است برای تغذیه) ما همیشه این شعار را همراه با شروع رشد بهاره تکرار میکردیم و هدف این است که در هر مرحله رشدی برای گیاه، مواد غذایی مناسب را همراه با آبیاری در اختیار آن قرار دهیم. در حال حاضر و در فصل زمستان این شعار به شکل زیر تغییر میکند: (هر آبیاری فرصتی است برای اصلاح خاک) بنابراین کشاورزان عزیز با انجام آزمایش خاک و بررسی اطلاعات حاصل از آن، بهترین اصلاحگر (گچ، اسید سولفوریک، ماسه بادی و … ) را برای باغات خود انتخاب نمایید