گوگرد بنتونیت دار ۹۰

گوگرد بنتونیت دار ۹۰

Sulfur Bentonite

  • اطلاعات بیشتر
  • تجزیه ضمانت شده
  • دستورالعمل مصرف
  • توضیحات
  • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (عدسی)

شماره ثبت ماده کودی

۷۶۹۵۲۴

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

گوگرد عنصریSulfur (S)90%
    بنتونیتIron (Fe) chelated10.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکودباغات۱ تا ۲ کیلو به ازای هر درختکود دهی زمستانه به همراه کودهای حیوانی
زراعت۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت به همراه کودهای حیوانی

توضیحات

توضیحات

  • اصلاح کننده خاک های قلیایی
  • موثر در تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین ها
  • افزایش دهنده عطر و بوی گیاهان و سبزیجات

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.

محصولات مرتبط