فرتریکس ۲۵-۲۵-۵

فرتریکس ۲۵-۲۵-۵

FerTrix 5-25-25 SP

عناصر

روی, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر), ۲۵ کیلویی (پودر)

برند

جنوبگان

شماره ثبت ماده کودی

۱۶۰۹۰

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot %5.0
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava %25.0
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble %25.0
روی محلول Zinc (Zn) soluble %1.0

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی باغات ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب در طول دوره رشد
زراعت ۲ تا ۳ کیلو در هکتار در ابتدای دوره رشد
گندم و غلات ۲ تا ۳ کیلو در هکتار در زمان پنجه زنی
کلزا و دانه‌های روغنی ۲ تا ۳ کیلو در هکتار در زمان ظهور ساقه تا غنچه دهی (قبل از گلدهی)
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب در طول دوره رشد
آبیاری باغات ۳۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
زراعت ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

 • تامین کننده قوی فسفر و پتاسیم برای گیاهان مختلف
 • کمک به افزایش تعداد و پر شدن دانه غلات
 • افزایش دهنده میزان روغن در دانه‌های روغنی
 • قابل مصرف بصورت محلپاشی و آبیاری
 • افزایش دهنده متابولیسم گیاهان بدلیل حضور عنصر کلیدی روی

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان  مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود
 • دور از رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف را مطالعه نمایید.

محصولات مرتبط