با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

دانستنیها

آشنایی با روش چالکود

به نام خداوند باغ و کشت روش چالکود نـوع خاصی از جایگذاری موضعی مواد غذایی کودی به منظور افزایش کارایی کوددهی برای درختان می‌باشد. به قراردادن كود در ناحيه‌اي نزديك ريشه گياهان (ريزوسفر) جايگذاري موضعی كود گفته می‌شود و انجام آن به خصوص برای مواد غذایی کم‌تحرک مانند فسفر و پتاسیم و عناصر ریزمغذی اهمیت […]

آشنایی با روش چالکود بیشتر بخوانید »

مواد محرک رشد (Biostimulants) : عصاره جلبک دریایی

اثرات مفید موادی مانند آمینواسید، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، میکروب‌های مفید و … در رشد، افزایش عملکرد، بهبود کمی و کیفی محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زنده و غیرزنده به اثبات رسیده است. بصورت معمول میزان عناصر غذایی در مواد محرک رشد کم یا ناچیز است و این مواد به شیوه‌های

مواد محرک رشد (Biostimulants) : عصاره جلبک دریایی بیشتر بخوانید »

تاثیر اسیدآمینه و عنصر پتاسیم بر تنش سرمایی در گیاهان

گیاهان در مراحل مختلف رشدی حساسیت متفاوتی نسبت به تنش های محیطی از خود نشان می دهند.یکی از عوامل یا تنش های خسارت زا در گیاهان تنش های سرمایی است که می تواند در رشد گیاه یا کیفیت و کمیت محصول تاثیر چشمگیری داشته باشد. در شرایط تنش سرمایی، یک سری رادیکال آزاد که در

تاثیر اسیدآمینه و عنصر پتاسیم بر تنش سرمایی در گیاهان بیشتر بخوانید »

مواد محرک رشد (Biostimulants) : هیومیک اسید و فولویک اسید

اثرات مفید موادی مانند آمینواسید، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، میکروب‌های مفید و … در رشد، افزایش عملکرد، بهبود کمی و کیفی محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زنده و غیرزنده به اثبات رسیده است. میزان عناصر غذایی در مواد محرک رشد کم یا ناچیز است و این مواد به شیوه‌های دیگری به

مواد محرک رشد (Biostimulants) : هیومیک اسید و فولویک اسید بیشتر بخوانید »

مواد محرک رشد (Biostimulants) : آمینواسیدها و پروتئین هیدرولیزات‌ها

اثرات مفید موادی مانند آمینواسید، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، میکروب‌های مفید و … در رشد، افزایش عملکرد، بهبود کمی و کیفی محصول و مقاومت گیاهان به تنش‌های زنده و غیرزنده به اثبات رسیده است. میزان عناصر غذایی در مواد محرک رشد کم یا ناچیز است و این مواد به شیوه‌های دیگری به

مواد محرک رشد (Biostimulants) : آمینواسیدها و پروتئین هیدرولیزات‌ها بیشتر بخوانید »