با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

صابون و رکتیفایر

صابون محلولپاشی یونی جنوبگان

پخش کننده کود و سم بر روی سطح برگ

افزایش دهنده سطح تماس و میزان جذب مواد بر روی برگ

رکتیفایر

اصلاح کننده pH آب محلولپاشی

جلوگیری کننده از تبخیر سریع مواد

افزایش دهنده قابلیت اختلاط و جذب کود و سم