با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

تامین فسفر درختان پسته در ابتدای فصل رشد

برخی از کشاورزان در سال های کم بار توجه کمتری به تغذیه درختان می‌نمایند. در حالیکه در سال کم‌بار درخت پسته قادر به ذخیره مواد غذایی است. حتی برخی عناصر مورد نیاز خود نظیر فسفر را با مقدار بیشتری از خاک برداشت مینماید.
درختان میوه به منظور بیدار شدن در ابتدای سال و نیز شروع جوانه زنی نیاز به انرژی زیادی دارند.

فسفر مهمترین عنصر در فرآیند تولید انرژی است. علاوه بر این فسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف برای تولید ریشه‌های قدرتمند به شمار میرود و لازم است به میزان مناسب خصوصا در سال‌های کم‌بار نسبت به تامین آن اقدام نمود.

براساس تحقیقات صورت گرفته درختان پسته در سال های کم بار (off) حدود ۳۰٪ فسفر بالاتری را نسبت به سال های پربار جذب میکنند و در سال کم بار تقریباً نیمی از فسفر جذب شده در اختیار منابع ذخیره ای گیاه قرار میگیرد. در حالی که در سال پربار قسمت عمده فسفر گیاه همراه با برداشت محصول خارج میشود.

پیشنهاد جنوبگان جهت تامین عنصر فسفر در ابتدای فصل رشد (Recommendation for Phosphorus fertilizer in pistachio tree):

اوره فسفات محصول فسفر بالای جنوبگان با توجه به دارا بودن ۴۴% فسفر قابل جذب و ۱۸% نیتروژن و نیز pH کاملاً اسیدی بهترین استارتر به شمار می رود.

محصول فسفر بالای دیگر فرتریکس ۱۰.۵۲.۱۰ می‌باشد که میتواند با توجه به شرایط خاک و آب جایگزین اوره فسفات در استارتر قرار گیرد .

مقدار مصرف ترکیبات فسفر بالای فوق بسته به آزمون خاک و شرایط گیاه متفاوت میباشد اما میتوان بطور عمومی به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.

پیشنهاد ویژه جنوبگان