با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

پیکاسول (فسفیت پتاسیم جنوبگان)

پیکاسول (فسفیت پتاسیم)، محصول چند منظوره ویژه شرکت جنوبگان است که علاوه بر تغذیه گیاهان، دارای خواص قارچ کشی روی قارچ های اوومیست و محرک رشد گیاه، بصورت همزمان میباشد.

مکانیسم فسفیت پتاسیم در افزایش مقاومت گیاهان

این محصول با تولید هورمون ها و آنزیم هایی دفاعی گیاه، افزایش ضخامت دیواره سلولی گیاه و تولید مواد دفاعی فیتوالکسین ها سیستم پاسخ های دفاعی گیاهان را تقویت و فعال می نماید.

فیتوالکسین ها ترکیبات ضدمیکروبی هستند که با ایجاد یکسری تغییرات در دیواره سلولی میزبان و ایجاد تغییراتی در سرعت متابولیسم میزبان به نحوی که گیاه در موقعیت بهتری از دفاع خود در برابر بیمارگر قرار گیرد، باعث افزایش مقاومت میزان در برابر بیمارگر و در نهایت کاهش میزان آلودگی میشوند.

خاصیت سیستمیک این محصول ویژه

پیکاسول جنوبگان, سمی سیستمیک و آلی علیه عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی خاکزاد و هوازاد است. این محصول این قابلیت را دارد به صورت دوطرفه ( symplastic ambiomobility ) از بالا به پایین و برعکس حرکت کرده و به تمام قسمت های گیاه منتقل میشود. این محصول دارای خاصیت پیشگیری، ایمن سازی و مداواکنندگی میباشد.

امتیاز فسفیت نسبت به فسفات

فسفیت اگرچه از نظر شیمیایی شباهت زیادی به فسفات دارد اما به دلیل اینکه یک مولکول اکسیژن کمتر دارد تحرک آن در گیاه بسیار بیشتر است. همچنین به دلیل اندازه کوچکتر مولکول فسفیت سریعتر توسط برگ جذب میشود.

مصرف فسفیت پتاسیم

فسفیت پتاسیم به عنوان یک ماده کاملاً سیستمیک، بسته به وضعیت و بیماری مورد نظر به طرق مختلف از جمله محلولپاشی و آبیاری جهت پیشگیری از بیماریهای قارچی و جلوگیری از شیوع آنها مورد استفاده قرار میگیرد. اثر فوق العاده آن را به واسطه سیستمیک بودن آن میتوان در قسمت های مختلف گیاهان مشاهده نمود.

پیکاسول جنوبگان

پیکاسول جنوبگان حاوی فسفیت پتاسیم با بالاترین درصد فسفر و پتاسیم جهت تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت گیاه در برابر بسیاری از بیماری های قارچی نظیر شانکر، گموز، سفیدک دروغی، بوته میری و پوسیدگی ریشه و تنش های محیطی استفاده میشود. همچنین به واسطه پتاسیم موجود در آن کیفیت، بازارپسندی و رنگ آوری محصولات را به طور چشمگیری توسعه میدهد.