با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

اهمیت عناصر ریزمغذی در شالیزارهای شمال

برنج یکی از مهمترین محصولات خانواده غلات است و به دلیل اینکه غذای اصلی در سفره هر ایرانی است، کمبود عناصر غذایی در آن میتواند سبب کاهش ویتامین ها در بدن گردد.

این محصول به عناصر ریزمغذی نظیر آهن، روی و منگنز در حد متعادل نیاز اساسی دارد.

آهن

آهن یکی از عناصر کم مصرف اما پر نیاز در گیاه است که در ساخت کلروفیل نقش اساسی دارد.

علائم کمبود آهن

کمبود آهن در گیاه سبب زرد برگی و کلروز گیاه شده و ساخت پروتئین ها را با مشکل مواجه می سازد که در بیشتر موارد، طول عمر گیاه وابسته به این عنصر است.

روی

یکی از مهمترین عناصری که کمبود شایع آن موجب کاهش عملکرد در شالیزارهاست عنصر روی است.

همان طور که می دانید غلات نسبت به حبوبات بیشتر به کمبود این عنصر واکنش نشان می دهند که در شرایط کمبود این عنصر رشد گیاه برنج کم شده, عملکرد محصول کاهش پیدا می کند و کیفیت نامناسب دانه ها قابل مشاهده است.

در شرایط کمبود روی، نوارهای قهوه ای رنگی در برگهای پایینی گیاه ظاهر شده و قائده برگهای جوان زرد و رنگ پریده می گردد.

منگنز

این عنصر یکی از مهمترین ریزمغذی های مهم در گیاه بعد از آهن است که در بسیاری از جهات شبیه عنصر آهن بوده که اغلب با کمبود یا سمیت آهن اشتباه گرفته می شود.

منگنز در فرایندهای فتوسنتز ، تنفس نقش ویژه ای دارد و موجب بهبود جذب نیتروژن می شود ، این عنصر مقاومت گیاه را در برابر بیماری های ریشه ای بالا می برد.

توصیه جنوبگان 

میکروریزمغذی جنوبگان مقادیر ویژه ریزمغذی مورد نیاز گیاهان است که به طور مطلوب این عناصر را تامین نموده و در افزایش عملکرد گیاه و کیفیت محصولات کشاورزی بسیار موثر است.

یکی از مزیت های ویژه این محصول، دارابودن مقادیر مناسب ازت به منظور جذب بهتر عناصر میکرو میباشد.