با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

نقش متمایز صابون های جنوبگان در گلخانه

کاهش خسارت آفات و بیماریها

صابون محلولپاشی یونی جنوبگان با ایجاد اثر فیزیکی روی حشرات جهت کنترل آفات کلیدی گلخانه نظیر #سفید_بالک و #شته ها و کاهش خسارت آنها مفید است. این محصول به دو منظور کاهش مصرف سموم و کاهش مقاومت آفات بطور متناوب با سموم در برنامه کنترل قرار میگیرد.

کاهش مصرف سموم و حفظ سلامت محصولات و محیط زیست

با مصرف صابون های محلولپاشی در تناوب با سموم پرخطر اثرات سوء و خطرات ناشی از مصرف سموم کاهش می یابد و کمک می‌کند تا محصولاتی سالم و عاری از هر گونه مواد پرخطر تولید شود.

بهبود راندمان مصرف کودها و سموم کشاورزی و حفظ ترکیب آنها

صابون محلولپاشی جنوبگان با تاثیر بر روی خاصیت کشش سطحی آب، باعث میشود ذرات سم و کود بطور کامل بر روی سطح برگ پخش شده و سطح برگ را بطور کامل پوشش دهند. همچنین صابون به کودها و سموم اجازه میدهد تا سریع‌تر از سطح مومی برگ عبور نموده و هدررفت کاهش یابد.

صابون‌های محلولپاشی یونی و غیریونی (آجودان) جنوبگان به مانند سایر سورفاکتانت‌ها موجب افزایش پخش‌شوندگی کودها و سموم و افزایش دوام و ماندگاری آنها را می‌شوند.

هنگامی که تصمیم بر استفاده از سموم سیستمیک و یا کودهای کلسیم است، استفاده از آجودان جنوبگان به سبب میل ترکیبی پایین آن با سایر ترکیبات توصیه میشود.