با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

افزایش کیفیت الیاف پنبه با های‌پتاس جنوبگان

پنبه برای داشتن الیافی با کیفیت، در کنار عناصر مختلف بیشتر به ازت و پتاسیم نیاز اساسی دارد.

ازت

ازت سرعت رشد گیاه را بهبود می بخشد، همچنین این عنصر با افزایش تعداد گره‌های ساقه اصلی، تشکیل میوه در شاخه های جانبی را افزایش می‌دهد. باید خاطر نشان کرد که ازت یکی از عناصر مهم در تشکیل غوزه پنبه و کیفیت الیاف است.

پتاسیم

عدم توجه به تأمین این عنصر سبب پیری زودرس گیاه می‌شود، همچنین این عنصر نقش قابل توجهی در افزایش فیبر پنبه داشته و کمبود آن یکی از مهمترین علل کاهش کیفیت الیاف است.

لازم به ذکر است که پتاسیم در جلوگیری از بیماری بلایت آلترناریایی پنبه نیز موثر است.

توصیه جنوبگان

های پتاس + میکرو” جنوبگان ، با دارا بودن درصد قابل قبولی از ازت و پتاسیم به همراه عناصر ریزمغذی و اسیدهای آلی به کشاورزان عزیز قابل توصیه است.