با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

فروت ست جنوبگان

دوره پس از برداشت، دوره کلیدی تامین سه عنصر نیتروژن، روی و بور میباشد. فروت ست جنوبگان راهکار طلایی تامین این سه عنصر حیاتی گیاه میباشد.

بور، افزایش عملکرد جوانه های گل سال آینده

یکی از عملکرد های کلیدی عنصر بور در درختان میوه ، نقش آن در تشکیل میوه است. بور در تشکیل جوانه های گل ، تولید دانه گرده و رشد لوله گرده درختان میوه نقش اساسی دارد.

روی، شدید ترین کمبود باغات ایران

محلولپاشی عنصر روی قبل از ریزش برگ ها در فصل پاییز، سریعاً توسط برگ ها جذب و به جوانه های گل منتقل میشود. همچنین نیاز جوانه های گل را در سال بعد تامین میکند.

نیتروژن، تامین این عنصر پرمصرف در اواخر فصل رشد
رشد درختان میوه خزان دار با تحرک مجدد نیتروژن از برگ ها به بافت های چوبی، به حفظ و ذخیره نیتروژن کمک میکنند. این نیتروژن ذخیره شده، در فصل رشد سال آینده قابل استفاده است.
ازت سبب افزایش طول عمر تخمک و طولانی شدن دوره گرده اشانی موثر در فصل بهار میشود.

فروت ست جنوبگان دوره پس از برداشت

این محصول دارای مقادیر ایده آل سه عنصر حیاتی این دوره ( ازت، روی و بور ) به همراه اسیدآمینه، عصاره جلبک و فولویک اسید است که نقش موثر و قابل توجهی جهت بهبود جوانه زنی، تلقیح، خوشه بندی و عملکرد بهتر سال آینده دارد.

در مناطقی که با کمبود شدید عنصر روی مواجه هستند، استفاده از زینکاسول جنوبگان به میزان ۱ لیتر در هزار لیتر آب قابل توصیه است.