با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

اهمیت ریزمغذی ها در مرکبات

آهن 

یکی از فاکتورهای مهم در بهبود رشد و عملکرد مرکبات عنصر آهن است. 

آهن در تولید کلروفیل نقش دارد و همچنین در برخی سیستم های آنزیمی نظیر فتوسنتز و تنفس مشارکت دارد. 

یکی از مزیت های این عنصر در گیاه احیای نیترات و سولفات است . به دلیل غیر فعال بودن این عنصر در گیاه ، ظهور علائم کمبود آن اصولا در نواحی مریستمی اتفاق می افتد .

از علائم کمبود آهن در مرکبات میتوان به سرخشکیدگی ، کاهش حجم تاج درخت و کاهش عملکرد محصول اشاره کرد.

روی 

مرکبات به کمبود روی حساس هستند و این کمبود بیشتر در خاکهای آهکی اتفاق می افتد. یکی از موانع حلالیت این عنصر pH بالای خاک می باشد. کمبود روی در برگها سبب پیچیدگی حاشیه برگها و ایجاد میوه هایی با پوست نازک است. 

مس 

یکی از علل کمبود مس در گیاه مصرف بی رویه کودهای ازته میباشد .عنصر مس در مرکبات در تولید پروتئین های گیاهی و افزایش طول عمر گرده نقش بسزایی دارد. در شرایط کمبود مس شاخه ها نرم و خمیده می شوند. 

منگنز

علائم کمبود منگنز درگیاه بسیار به کمبود آهن، روی و یا بیش بود بور شباهت دارد.

توصیه جنوبگان

سوسپانسیون ۲ و سوسپانسیون۳ جنوبگان

  • قابلیت جذب بالا در خاک های آهکی و کشاورزی به علت pH کاملاً اسیدی 
  • جلوگیری کننده از گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها
  • برطرف کننده علائم زردی و کلروز ناشی از کمبود عناصر ریزمغذی
  • فعال کننده آنزیم های مختلف
  •  کمک به سنتز پروتئین ها ، تشکیل قند و کلروفیل