با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

پیشگیری از ترک خوردن انار با میناسول کلسیم جنوبگان

ترک خوردن میوه انار یک اختلال فیزیولوژیکی است که می‌تواند بر کیفیت میوه انار تأثیرات منفی داشته باشد. این عارضه بیشتر در زمان بلوغ میوه اتفاق می‌افتد.

در زمان خشکسالی و کمبود آب، بافتهای گیاهی توانایی تقسیم سلولی و بزرگ شدن خود را از دست می‌دهند و پس از سپری شدن این دوره خشکی، جذب آب با سرعت بیشتری در بافتهای گیاهی آغاز می‌شود که همین امر سبب فشار به بافتها و در نهایت ترک‌خوردگی محصول می‌گردد. هر چه بافت گیاه سست تر باشد این عارضه شدید تر خواهد بود.

میوه ترک‌خورده به سرعت توسط آفات و بیماری ها مورد حمله قرار گرفته و افت کیفیت قابل‌توجهی خواهد داشت، برای جلوگیری از بروز این مشکل راه‌حل هایی وجود دارد.

طبق تحقیقات به عمل آمده کمبود برخی عناصر نظیر کلسیم در برنامه تغذیه‌ای گیاه می‌تواند تا حد زیادی در بروز این مشکل موثر باشند. همانطور که می‌دانید عنصر کلسیم تأثیر به سزایی در استحکام بافتها و دیواره سلولی داشته و می‌تواند تا حد زیادی در جلوگیری از این عارضه مؤثر واقع گردد.

پیشنهاد جنوبگان

محلولپاشی میناسول کلسیم جنوبگان که حاوی مقادیر مناسبی از کلسیم کلاته، اسید آمینه، ازت و قند الکل است و بازخوردهای خوبی در کاهش عارضه ترک‌خوردگی انار در مناطق مختلف داشته است.