میناسول کلسیم

میناسول کلسیم

Calcium Minasol SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, قند الکل, نیتروژن, کلسیم

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۲۴۳۲۸

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کلNitrogen (N) tot10.0%
کلسیم کلاتهCalcium (CaO) chelated15.0%
آمینو اسیدAmino Acid15.0%
قند الکلSugar Alcohol5.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۲ لیتر در هکتار۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

توضیحات

 • برطرف کننده سریع کمبود کلسیم در گیاه
 • کاهش دهنده آثار سرمازدگی و تنش های محیطی بدلیل وجود آمینو اسید بالا
 • تقویت کننده سیستم ایمنی گیاه
 • انتقال راحت و سریع کلسیم در اندام های گیاه بدلیل قند و آمینو اسید موجود در فرمولاسیون
 • استحکام دهنده بافت و دیواره های سلولی
 • جلوگیری کننده از چروکیدگی و بدشکل شدن برگ ها
 • افزایش دهنده کیفیت و دوره انبارداری محصولات

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط