با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

آیا میدانید شوری خاک و آب چه خسارات فراوانی را به کشاورزان وارد میکند؟

چرا مصرف آنتی سار یا ضد شوری در اراضی کشاورزی ایران اهمیت فوق العاده ای دارد؟

یون سدیم از جمله کاتیون های غالب است که مقادیر آن رابطه مستقیمی با شوری دارد.

نمک های موجود در خاک قادر هستند آب را جذب کنند لذا راندمان مصرف آب در خاک کاهش میابد. بنابراین وجود املاح در خاک، از حرکت آب به داخل ریشه گیاه جلوگیری میکند.

از طریق مقادیر مختلفی نظیر هدایت الکتریکی(EC) و نسبت جذب سدیمی(SAR) میتوان نسبت به شور و سدیمی بودن خاک اظهار نظر نمود.

یکی از راهکارهای کاهش سدیم خاک، استفاده از ترکیبات کلسیمی است. جایگزینی کلسیم به جای سدیم در نقاط تبادلی خاک منجر به افزایش سرعت نفوذ آب در خاک می شود و در نتیجه، عمل آبشویی املاح راحت تر انجام میشود.

اسیدهای آلی نیز قادر به انحلال کلسیم موجود در کربنات ها هستند.

علائم شوری در درختان میوه و پسته

سوختگی نوک، حاشیه برگ ها، ریزش جوانه ها و سرخشکیدگی از علائم شوری در برگ های درختان میوه و پسته است.

پیشنهاد جنوبگان برای مقابله با شوری خاک

ردوسار محصول ضدشوری و آنتی سار جنوبگان با دارا بودن مقادیر ویژه کلسیم کلاته، فولویک اسید و مواد آلی است. از دیگر مزایای این محصول بهبود ریشه زایی محصولات و اصلاح ساختمان خاک است.

زمان و میزان مصرف

ردوسار بسته به نوع محصول و آزمون خاک به میزان ۲۰ لیتر طی دوره رشد قابل توصیه است.

از ویژگی های به سزای این محصول میتوان به کاهش دهنده شوری خاک، SAR و ESP و همچنین اصلاح و بهبود ساختمان و دانه بندی خاک، اشاره کرد.