با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

ریزمغذی ها، عناصر فراموش شده هسته داران

هرچند نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی ناچیز است، اما به هر حال عناصر ریزمغذی جایگاه ویژه ای در تولید محصولات کشاورزی دارا میباشند.

در اکثر خاک های کشاورزی جهان به دلیل آهکی بودن، کمبود این عناصر به ویژه آهن و روی بسیار مشهود است.
استفاده بیش از اندازه کودهای فسفره نیز می تواند بیش از پیش به این مشکل اضافه کند.

تاثیر عناصر ریزمغذی در گیاه

یک از عوامل اختلال در روند ساخت قندها، پروتئین و مواد آلی در گیاه ناشی از کمبود این عناصر است. به دنبال آن درختان دچار ضعف شدید شده و در نتیجه گیاه بیش از پیش مستعد بیماری و حمله آفات می گردد.

علائم کمبود ریزمغذی ها در هسته داران

روی

کلروز و خشکیدگی سرشاخه ها و در مراحل پیشرفته تر باریک شدن برگها و ریزش آنها از علائم کمبود روی است. این علائم در بیشتر موارد با بیماری های قارچی اشتباه گرفته می شود که اگر جدی گرفته نشود زوال گیاه را در پی دارد.

آهن

یکی از عمده ترین عنصری که کمبود آن در درختان هسته دار مشهود است آهن است. نکته قابل توجه این است که نیاز این درختان به آهن بسیار اندک است. همین نیاز اندک در شرایط کمبود این عنصر می تواند سبب بروز علائمی از قبیل زردی گردد.

بور

توقف رشد در جوانه های انتهایی در درختان هسته دار در تابستان از اولین علائم کمبود بور است و درختانی که دچار کمبود بور هستند در بهار شکوفه های آن ریزش پیدا کرده و در نتیجه عملکرد گیاه پایین می آید.

منگنز

عموما به عنوان قسمتی از فعال سازی آنزیم ها در گیاهان عمل می کند. این عنصر چندین نقش مستقیمی در فتوسنتز دارد. منگنز سرعت بخشیدن در جوانه زنی و بلوغ یکی از نقش های منگنز است. کمبود این عنصر بصورت کلروز در برگهای پایینی دیده می شود.

توصیه جنوبگان

میکروریزمغذی جنوبگان حاوی مقادیر ویژه ای از عناصر میکرو، بطور مطلوب ریزمغذی ها را تامین نموده و در افزایش عملکرد گیاه و کیفیت محصولات کشاورزی بسیار موثر است. مقدار مصرف بستگی به سن و نوع گیاه متفاوت است.