با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

اهمیت محلولپاشی فروت‌ست در زمان تورم جوانه‌ها

یکی از مهمترین عوامل محدودکننده جذب مواد غذایی در اغلب اراضی کشاورزی کشور واکنش قلیایی خاک است که موجب کاهش جذب برخی از عناصر ضروری و مورد نیاز گیاه می‌گردد.

  • اواخر زمستان و اوایل بهار، تغذیه جوانه‌های زایشی تازه روئیده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا در این زمان جذب عناصر غذایی توسط ریشه نسبتاً پایین بوده و حرکت شیره گیاهی در آوندها به کندی صورت می‌گیرد. در این زمان گیاه برای رشد بهینه جوانه‌ها و بهبود خصوصیات کیفی گل و میوه نیاز به عناصر غذایی به میزان کافی دارد.
  • تغذیه گیاه و تقویت جوانه‌های زایشی در این بازه زمانی از نظر افزایش مقاومت گل نسبت به سرمای دیررس بهاره نیز حائز اهمیت است. بدین ترتیب که با محلولپاشی به موقع و افزایش غلظت عناصر غذایی در سلول‌ها و اجزاء تشکیل‌دهنده گل و اندام‌های هوایی، مقاومت گیاه در برابر افت ناگهانی دما افزایش پیدا می‌کند.

عناصری از قبیل ازت، روی و بور تاثیر قابل‌توجهی در بهبود گرده‌افشانی و تشکیل میوه دارند.

عنصر ازت سبب افزایش طول عمر تخمک شده و طول دوره گرده‌افشانی مؤثر به کمک این عنصر طولانی‌تر می شود.

عنصر روی نقش قابل توجهی در بیدار شدن به موقع جوانه‌ها دارد، همچنین در شرایط کمبود روی کاهش تعداد میوه در خوشه را شاهد هستیم.

بور عنصری مهم در گرده‌افشانی و لقاح محسوب می‌شود و طول عمر دانه گرده به این عنصر وابسته است. در شرایط کمبود بور تلقیح تخمک به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. در برخی مواقع کمبود بور را با خسارت سرمازدگی اشتباه می‌گیرند. در شرایط کمبود بور، گلها به شدت ریزش پیدا می کنند، لذا با توجه به موارد ذکر شده توصیه می‌شود در زمان تورم جوانه‌ها محلولپاشی این عناصر انجام گیرد.

توصیه جنوبگان

محلولپاشی با یکی از فرمول‌های زیر از خانواده فروت‌ست جنوبگان: