با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

تقسیم بندی عناصر غذایی از نظر حرکت و انتقال داخل گیاه

ظهور علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان، به پویایی و حرکت عناصر از برگهای مسن به قسمتهای جوان گیاه بستگی دارد. بر همین اساس عناصر در گیاه به دو گروه متحرک و غیر متحرک تقسیم بندی میشوند:

عناصر متحرک (پویا):

علائم کمبود این عناصر، ابتدا در برگهای مسن‌تر (برگهای پایینی) نمایان می‌شود، چرا که این عناصر قادرند از برگهای مسن پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند. از جمله عناصر متحرک در گیاهان به نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و مولیبدن می‌توان اشاره کرد.

عناصر غیر متحرک (غیر پویا یا ساکن):

علائم کمبود این عناصر ابتدا در برگهای جوان (برگهای بالایی) رخ می‌دهد، زیرا این عناصر توانایی حرکت از برگهای پایینی به برگهای بالایی را ندارند.

از جمله عناصر غیر پویا می‌توان به بور، گوگرد، آهن، مس، منگنز و کلسیم اشاره نمود.