با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

اهمیت کود میناسول کلسیم در باغات انگور

یکی از اختلالات فیزیولوژیکی که سالانه خسارات شدیدی را به باغات انگور وارد می کند، عارضه ترک خوردگی میوه است که عنصر کلسیم به طرز قابل توجهی از ترک خوردن محصول جلوگیری کرده و استحکام بافتها و دیواره سلولی را سبب می شود و باعث سفتی بافت و ماندگاری هر چه بیشتر میوه ها می گردد.

کمبود کلسیم در انگور، سبب ریزش میوه ها و لهیدگی محصول شده که در نتیجه کاهش کیفیت و انبارمانی محصول را به دنبال خواهد داشت.

اسیدهای آلی

یکی از اهداف کشاورزی پایدار استفاده از عناصر آلی در جهت رشد بهتر محصولات است.

پروتئین های موجود در اسیدهای آلی از اساسی ترین ترکیبات در سلولهای گیاهی هستند که در تمام واکنشهای اصلی گیاهی شرکت دارند.

یکی از مزایای استفاده از مواد آلی افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی است، همچنین تقویت سیستم ایمنی گیاه، ماندگاری محصول پس از برداشت و افزایش سطح رسیدگی محصول از مزایای استفاده از اسیدهای آلی است.

نیتروژن

یکی از فاکتورهای تعیین کننده در بازار پسندی میوه انگور تعداد حبه ها در خوشه می باشد که نقش نیتروژن در این مزیت بسیار تعیین کننده است.

توصیه جنوبگان

کود میناسول کلسیم دارای ۱۵ درصد کلسیم و ۱۵ درصد آمینو اسید به همراه ازت و قند الکلی جهت حرکت و جذب هر چه بیشتر عنصر کلسیم در گیاه است.