با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

فواید عنصر بور

عنصر بور یکی از ضروری ترین عناصر ریزمغذی است. این عنصر تشکیل گل ها نقش حیاتی دارد. این عنصر وظیفه جذب یونی و انتقال کربوهیدرات ها را برعهده داشته، همچنین در گرده افشانی، لقاح و توسعه میوه نقش ویژه دارد.

کمبود عنصر بور در خاک هایی با مواد آلی پایین، بافت شنی و pH بالا بسیار شایع است و علائم کمبود ابتدا در برگ های جوان رویت میگردد. علاوه بر این عنصر بور در گیاه تحرک بسیار ضعیفی دارد و در جذب آن معمولاً با مشکل روبرو هستیم.بور برای گیاهان غده ای بسیار ارزشمند است و موجب افزایش قند و نیز گلدهی در محصولات میگردد‌.

عنصر بور چگونه تشکیل میوه را افزایش میدهد؟

به علت عملکرد اختصاصی این عنصر در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده و با تاثیر مهمی که در جلوگیری از ریزش شکوفه ها دارد، موجب افزایش تشکیل میوه و کاهش خسارت ناشی از برخی بیماری ها میشود.

چه گیاهانی نیاز ویژه ای به عنصر بور دارند؟

نیاز هر گیاه نسبت به عنصر بور متفاوت است. گیاهانی نظیر چغندرقند، یونجه، آفتابگردان، کلزا و سیب زمینی با توجه به نقش انتقال مواد فتوسنتزی و کربوهیدراتی بور، نیاز بیشتری به این عنصر دارند.

 چلابور جنوبگان  دارای  ۱۴% بور کلاته به همراه ۶/۵% ازت میباشد. این محصول مناسب برای مصارف محلولپاشی است. چلابور جنوبگان نقش موثری در افزایش و استحکام گل و میوه و در نتیجه افزایش محصول دارد.

چلابور جنوبگان  به جذب کلسیم و پتاسیم در گیاه کمک شایانی میکند. همچنین باعث افزایش و استحکام گل و میوه درختان میشود.

توصیه بور برای درختان میوه

چلابور جنوبگان با توجه به آنالیز خاک و شرایط منطقه و کمبود بور به همراه فروت ست جنوبگان، در دو دوره پس از برداشت محصول و هنگام تورم جوانه ها در ابتدای دوره رشد توصیه میشود.