با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

اهمیت سه عنصر اصلی مورد نیاز در کشت یونجه زارها

سه عنصر اصلی که گیاهان بیشتر از هر عنصر دیگری به آن نیاز دارند عناصر ازت، فسفر و پتاسیم است که در ادامه به نقش ویژه آنها در کشت یونجه اشاره خواهیم نمود.

نیتروژن، فاکتور اصلی تولید یونجه

مقادیر کافی نیتروژن توسعه و رشد سریع تر محصولات را به ارمغان آورده و همچنین گره های روی ریشه نیز به طور مطلوبی حاصل میشود.

پتاسیم، عنصر تعیین کننده عملکرد یونجه

یونجه نیز مانند سایر بقولات علوفه ای نیاز ویژه ای به عنصر پتاسیم دارد و قسمت عمده پتاسیم خاک همراه با برداشت از دسترس گیاه خارج میشود. این عنصر برای حفظ عملکرد، کاهش حساسیت به بیماری ها و افزایش استقامت گیاه بسیار لازم است.

فسفر، گسترش دهنده سیستم ریشه گیاه

هنگامی که فسفر به اندازه کافی در اختیار گیاه قرار گیرد ریشه زایی آن بطور چشمگیری بهبود یافته و گیاه به خوبی در خاک مستقر میشود.

توصیه ویژه جنوبگان

فرتریکس 20-20-20 دارای نسبت مناسب عناصر ماکرو به همراه عناصر میکرو و اسیدهای آلی نظیر آمینواسید است. این محصول به میزان ۲۰ الی ۳۰ کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است.