با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

کرم خوشه‌خوار‌؛ معضل بزرگ باغات انگور 

کرم خوشه‌خوار انگور با نام علمی (Lebesia Botrana) در حال حاضر یکی از آفات مهم انگور در سراسر کشور محسوب می‌شود.

لاروهای این آفت بـا تغذیه از جوانه‌های گل، غنچه‌ها و حبه‌های انگور، خسارت قابل توجهی به محصول وارد می‌کنند.

نحوه زمستان‌گذرانی

 این آفت زمستان را به صورت شفیره در لابه‌لای برگ‌های ریخته شده در پای درختان سپری می‌کند. 

لاروهای نسل اول این آفت در اوایل بهار زمانی که جوانه‌های خوشه ظاهر می‌شود از تخم‌ها خارج شده، از جوانه‌های خوشه تغذیه کرده و توده‌های ابریشم مانندی در دور خوشه‌ها ایجاد می‌کنند. 

در زمانی که غوره‌ها اصطلاحاً به مرحله عدسی شدن برسند نسل دوم این آفت بر روی غوره‌ها تخم‌گذاری می‌کند، این لاروها غوره‌ها را سوراخ کرده و از آن تغذیه می‌کنند. این آفت دارای 3 تا 4 نسل بوده که بیشترین خسارت مربوط به لاروهای نسل دوم و سوم است. نسل سوم به طور مستقیم به میوه خسارت وارد می‌کند به طوری که حبه بر اثر حمله آفت حالت گندیدگی پیدا می‌کند. 

کنترل

  • هرس مناسب و سوزاندن برگ ها و شاخه های خشک در پاییز
  •  استفاده از تله‌های فرمونی
  • استفاده از سموم شیمیایی تحت نظارت کارشناس مجرب منطقه