با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

فرمول موثر جنوبگان در کاهش خشکیدگی خوشه خرما

سال های متعددی است که درصد قابل توجهی از محصول خرمای کشور در اثر این عارضه از بین میرود. برخی از ارقام خرما مانند مضافتی و کبکاب حساسیت بیشتری به این عارضه دارند.

زمان ظهور علائم خشکیدگی خوشه خرما

با افزایش دما و همراه با کاهش رطوبت نسبی هوا زمانی که گیاه خرما از نظر رشدی خارک تبدیل به رطب (تغییر رنگ میوه) میشود.

کلید تشخیص

  • چروکیدگی میوه و قسمتی از خوشه
  • تشکیل نوارهای قهوه ای رنگ در ناحیه دم خوشه ها

عوامل موثر بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما

شرایط آب و هوایی نظیر درجه حرارت بالای هوا و کاهش رطوبت در اواخر مرحله خارک معمولاً یکی از علل اصلی این عارضه است. عوامل مختلف دیگری نظیر رقم، سن درختان، میزان خوشه ها بر روی درخت وعوامل دیگری مانند تنش های کم آبی، شوری و کمبود عناصر غذایی که موجب ضعف درخت میشوند در این عارضه دخالت دارند.

راهکار طلایی جنوبگان

کمپلکس نخیلات فرمول موثر و ایده آل جنوبگان در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما میباشد. این محصول ایده آل ترکیبی حاوی تمامی عناصر غذایی مورد نیاز نخیلات در مقادیر ایده آل بوده و در مصارف چالکود قابل مصرف است.

عوامل دیگری نظیر آبیاری منظم، انتخاب ارقام مقاوم انجام عملیات هرس در فصل زمستان، پوشش دهی خوشه خرما و احداث بادشکن نیز در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما موثر است.